Ombudsmanden og lægekonsulenten

Folketingets Ombudsmand puster til den politiske tvivl om de kommunale lægekonsulenters rolle. Ombudsmanden valgte af sig selv at gå ind i spørgsmålet i starten af oktober 2011. I slutningen af måneden afslørede TV2Nord, at nordjyske kommuner køber lægekonsulenter til at omstøde andre lægers vurderinger. Ulovligt? Det kommer an på, hvem du spørger!

Her gik mange af os og troede, at lægekonsulenternes rolle i sygedagpengesager blev sat nogenlunde på plads i august i et åbent samråd i Folketingets Sundhedsudvalg. To tidligere ministre var ret klare i mælet.

Enlige svaler
Mange “enlige svaler” deltog i det åbne samråd om lægekonsulenternes rolle.

Daværende sundhedsminister Bertel Haarder skulle forklare rollefordelingen mellem læger med patientrelationer og lægekonsulenter. En rollefordeling, som begrunder, hvorfor man ikke kan klage over kommunale lægekonsulenter efter de samme klageregler (autorisationsloven), som gælder læger, der behandler patienter.

”Men det er der ikke tale om, når det handler om lægekonsulenter. De gør brug af deres lægefaglige kompetencer i tilknytning til funktioner, hvor den enkelte læge ikke anses for at udøve lægefaglig virksomhed i form af patientbehandling. Lægekonsulenter er derfor ikke bundet af autorisationslovens krav. De er embedsmænd. Det er en retsopfattelse, som jeg flere gange har redegjort for i besvarelser af spørgsmål fra Folketinget og Sundhedsudvalget.” (Så vidt Bertel Haarder og lydfilen fra det åbne samråd)

Daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg var også klar i mælet. Hun fandt det uacceptabelt, hvis lægekonsulenter overskrider deres beføjelser.

”Jeg er enig i, at det kan virke krænkende, hvis lægekonsulenten blander sig i diagnoser eller vurderer helbredsoplysninger meget anderledes end borgerens egen læge eller speciallæge…  Derfor besluttede jeg allerede i juni at sætte gang i en række initiativer. De skal skabe klarhed over rollefordelingen mellem borgerens egen læge, speciallæger, lægekonsulenten og den kommunale sagsbehandler…”

Inger Støjberg oplyste, at den ene af fire initiativer var en skrivelse til alle landets kommuner, hvor denne rollefordeling er trukket op.

”Det er min klare forventning at præciseringerne vil hjælpe kommunerne til at undgå sager, hvor der handles i strid med de retningslinjer, der er givet.” (Så vidt Inger Støjberg, lydfilen fra det åbne samråd.)

Den nævnte skrivelse vender jeg tilbage til, for det er den, som Ombudsmanden nu sætter spørgsmålstegn ved.

En ny fidus underkender speciallæger
I Nordjylland har man ikke lyttet til takterne i det åbne samråd. Tværtimod har fem kommuner fundet en ny fidus. Den blev omtalt i TV2Nord den 25. oktober. Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Brønderslev og Aalborg kommuner købte i 2010 for 12,6 millioner kroner hos Socialmedicinsk enhed på Aalborg Sygehus. Her optræder læger på én gang som lægekonsulenter og i læge/patientforhold.

Specialet er ifølge TV2Nord at underkende de speciallæger, der allerede har stillet fysiske diagnoser samt at give den syge borger en psykisk diagnose i stedet. Kommunen sparer penge, når Socialmedicinsk enhed kan påvise, at der fortsat er behandlingsmuligheder. Det er godt nok ikke i forhold til de sygemeldtes lidelser, men kommunen slipper for at sende syge i fleksjob eller på pension, så længe der er behandlingsmuligheder!

TV2Nord viste to eksempler på denne fidus: En kvinde med leddegigt og en yngre mand, som har fået varige skader efter et biluheld. Begge er behandlet af speciallæger, som har erklæret deres arbejdsevne mærkbart nedsat, og begge er siden sendt til lægekonsulent og i psykologbehandling hos Socialmedicinsk enhed, som ser behandlingsmuligheder for nye diagnoser.

Alene Aalborg Kommune brugte 7,8 millioner på denne dobbeltbehandling hos Socialmedicinsk enhed i 2010. Det bekymrer viceborgmester i Aalborg Mariann Geller, som også er medlem af Regionsrådet.

Lokalpolitiker kræver redegørelse
Mariann Geller syntes, at knapt otte millioner kroner umiddelbart lyder af rigtig mange penge til behandling af sygemeldte, der allerede har fået behandling af speciallæger. Hun vil nu bede Aalborg Kommune og Region Nord om redegørelser. ”Det er vanskeligt at forstå, at man er psykisk syg, når man lider af leddegigt” sagde Aalborgs viceborgmester i TV2Nord.

Også faglig sekretær i 3F Bjarne Thiede optrådte i udsendelsen. Han er ofte bisidder for 3F’s syge medlemmer til samtaler med kommuner, og han var ligeså bekymret som Mariann Geller. Bjarne Thiede sagde noget, som ligeledes blev fremhævet talrige gange under det åbne samråd i august: Lægekonsulenterne er én opgave, nemlig at oversætte det, som andre læger har udtalt, til hjælp for sagsbehandlingen.

Jeg deltog selv i det åbne samråd sammen med sygemeldte, som bar den “enlige svale” på T-shirts, for at vise politikerne, at de var mange. De har været med til at skabe opmærksomhed i medierne om lægekonsulenterne. Jeg opfattede meldingerne i samrådet som meget klare, men de nordjyske kommuner har åbenbart ikke lyttet med.

Jeg har viden om, at sygemeldte i det nordjyske får udsat deres møde med Socialmedicinsk enhed, når de forlanger at blive orienteret om deres retsstilling.

Godt gået! Hold endelig fast og efterlys klare meldinger.

Mens vi venter på de nye ministre
De klare meldinger er tiltrængt. Mange har håbet og ventet på, at en medvirken fra Folketingets Ombudsmand kunne skabe klarhed. Men sådan ser det ikke ud.

Ombudsmand Hans Gammeltort-Hansen har selv valgt at gå ind i spørgsmålet om lægekonsulenternes rolle, fordi han undrer sig over brevet fra Beskæftigelsesministeriet (Pensionsstyrelsen) med den præcisering, som blev fremhævet under det åbne samråd.

Ombudsmanden beder nu ministeriet med den nye beskæftigelsesminister om at forholde sig til Pensionsstyrelsens skrivelse til kommunerne.

Den sætning, som Ombudsmanden hæfter sig ved, er denne:

”Lægekonsulenten har ikke kompetence til at træffe afgørelse om førtidspension og bør derfor ikke udtale sig om, hvorvidt borgeren samlet set opfylder betingelserne for førtidspension eller andre sociale ydelser.”

Men det er Hans Gammeltoft-Hansen ikke sikker på er rigtigt. Han henviser til, at der ikke findes regler for lægekonsulentens arbejde idet han henviser til en udtalelse fra tidligere velfærdsminister Karen Jespersen i 2008:

”Der er ikke fastsat regler om de kommunale lægekonsulenters arbejdsopgaver i de sociale love.” … og det ”… alene er kommunalbestyrelsen der fastlægger lægekonsulentens arbejdsopgaver og har instruktionsbeføjelse over for lægekonsulenten”.

Ombudsmanden er enig i Karen Jespersens beskrivelse af retsstillingen.

”Der findes så vidt jeg ved, ikke hjemmel til at en statslig myndighed kan fastsætte retligt bindende retningslinjer for lægekonsulenters funktion”, skriver ombudsmanden.

Nu er det på høje tid, at de nye ministre giver sig tilkende, sundhedsminister Astrid Krag og beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. De må sætte en stopper for usikkerheden og for den psykologiske terror, der er ved at udbrede sig i kommunerne overfor sygemeldte.

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • StumbleUpon
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Yahoo! Buzz
  • Twitter
  • Google Bookmarks
Dette indlæg blev udgivet i Regler og fakta om sygedagpenge og tagget , , . Bogmærk permalinket.