Manglede fastholdelsesplan og kom i tåbelig aktivering

Selvom trykkeren Steen har fast arbejde, blev han alligevel sendt i tåbelig aktivering mens han var sygemeldt efter en arbejdsulykke. Steen manglende en #fastholdelsesplan.

Steen var kommet til skade i trykkeriet, hvor han arbejder. Han fik armen i klemme i rullestellet imellem to papirruller. Det var tæt på, at armen blev revet helt af, men heldigvis for Steen beholdt han sin arm.

Efter en operation blev han sygemeldt i fire måneder. Skulderen skulle hele og genoptrænes, og efterfølgende skulle Steen tilbage på jobbet.

Men Steen blev kaldt til sygesamtale på kommunen efter otte ugers sygefravær, sådan som reglerne er, og herfra blev han sendt i aktivering i en måned.

Problemet for Steen var, at han ikke havde en fastholdelsesplan. Det er betegnelsen er en aftale, som den sygemeldte kan indgå med sin arbejdsgiver. Det er frivilligt for den sygemeldte at bede om en plan, og det er frivilligt for arbejdsgiveren om han vil indgå en.

En fastholdelsesplan skal få den sygemeldte tilbage i arbejde i mindst ti timer om ugen indtil man er helt rask.

Steen kom i stedet i et aktiveringsforløb, hvor han de sidste 14 dage skulle i praktik på en virksomhed. Kommunen kunne ikke finde et egent job til den midlertidigt enarmede, så Steen indgik selv en aftalte med en lokal boldklub, hvor han drak kaffe med kantinebestyreren hver formiddag. Kommunen var  tilfreds og Steen fik fred. Han fik også tid til at passe sin genoptræning.

Hvis du er sygemeldt og ikke har en fastholdelsesplan, er du overladt til kommunens sagsbehandling og aktivering.

Læs hele historien i bogen ”På sygedagpenge”, hvor fortællingen om Steens er en af 22 beretninger om sygemeldte, der har været en tur igennem systemet. Beretningerne er sat i system og viser vej for andre.

Køb bogen ”På sygedagpenge” her

Posted in sygemeldt på sygedagpenge | Tagged | Leave a comment

Politikernes ti overvejelser om sygedagpenge

Folketingets Beskæftigelsesudvalg har fået bogen #”På sygedagpenge” forærende, så de kan læse om et stykke virkelighed fra det danske arbejdsmarked. I bogen giver 22 personer deres konkrete erfaringer videre. De var friske og raske, og de passede deres arbejde, indtil sygdom eller ulykke ramte.

Bogen sætter disse erfaringer i system, så de kan vise vej for andre af de 89.000 sygemeldte danskere, som hvert år bliver en egentlig social sag for det kommunale sygedagpengesystem.

Du bliver for alvor en social sag efter tre måneders sygdom uanset om du er selvstændig, er ansat eller er ledig.

Sammen med “På sygedagpenge” har politikerne fået opfordringer til at gøre sig tanker på ti af de områder, bogen behandler:

Overvej om #revalidering for alvor skal på banen igen som et brugbart redskab, når det nu viser sig, at det fungerer. Revalidering er omtrent halveret igennem de seneste otte år.

Overvej om den tåbelige #aktivering, som regeringen nu vil fjerne fra ledige, også skal fjernes fra sygemeldte.

Overvej om #varighedsbegrænsning i sygedagpenge er en god idé, når det nu kan dokumenteres, at nogle kommuner lader syge borgeres sager ligge på en hylde, for at smide dem ud af systemet, når tiden er gået. Du får en frisk dokumentation med i denne pakke.

Overvej om det fortsat skal være gratis for kommunerne at træde ved siden af reglerne og se stort på borgernes rettigheder.

Overvej om det er sundt for retssikkerheden, at kommuner kan træffe afgørelser og så fortryde igen uden, at det får konsekvenser.

Overvej refusionssystemet og om der fortsat skal spekuleres i økonomi frem for i at hjælpe borgerne bedst igennem.

Overvej om det er bedre at have borgere delvist på arbejdsmarkedet frem for at udelukke dem.

Overvej at få afsluttet 15 års politisk diskussion af lægekonsulenternes rolle i sygedagpengesager.

Overvej, hvad I kan stille op, så det kommunale system ikke forvandler helt almindelige borgere til socialt udsatte eller førtidspensioner på grund af lange og opslidende sagsforløb af dårlig kvalitet.

Overvej, hvad I kan gøre for at sygemeldte får den behandling i det sociale system, som I selv gerne vil have, hvis det uheldige nu skulle ske.

Læs mere om “På sygedagpenge”

Køb bogen

Posted in På sygedagpenge er en anderledes håndbog | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Sygedagpenge og markeringen af en bogudgivelse

Snakken handlede om at være #sygemeldt og på #sygedagpenge, da udgivelsen af bogen #”På sygedagpenge” blev markeret ved en sammenkomst 4. juni 2012. Otte af bogens 22 personer, der fortæller deres historie om at være på sygedagpenge, var med.

Forfatter Ulla Nygaard foto af Sonja Iskov

Selvom de otte personer ikke kendte hinanden på forhånd, var der godt gang i snakken fra start. De havde et fællesskab, som rækker langt ind i bogen, men også ud over dens fortællinger om at være sygemeldt og på sygedagpenge i Danmark.

Fra toppen af HK Hovedstaden, som venligt havde stillet lokale til rådighed på Svend Aukens Plads på Islands Brygge, kunne vi næsten ane en demonstration, som foregik på samme tid, på Rådhuspladsen i København imod  sparereformer om fleksjob og førtidspension.

Forfatter, journalist Ulla Nygaard fortalte om arbejdet med bogen om at være på sygedagpenge. Det har stået på i et års tid, og præsentationen af de otte af bogens personer viste i sig selv, hvad bogen handler om:

Kontorassistenten, der mistede stemmen og fik andre varige mén ved en operation, mistede også jobbet undervejs. Hun endte i fleksjob med fagforeningens hjælp.

Specialpædagogen, der lider af en sygdom, som systemet ikke vil anerkende, står uden sygedagpenge og er syg på femte år. Kommunen har ikke travlt med at få hende videre i livet.

Den selvstændige producent, der var ude for en rideulykke, var syg i fem år før den politisk ansvarlige, nemlig en nyvalgt borgmester, greb ind og banede vej for en ordentlig sagsbehandling, som førte til førtidspension.

Sygeplejersken, som blev overfaldet på jobbet, hængte fast i systemet i mere en fire år. Kommunen var på voldsom slingrekurs med hele 12 sagsbehandlere undervejs. Nu har hun meldt sig helt ud for at overleve og få en chance på arbejdsmarkedet på sigt.

Socialrådgiveren, som har slidgigt og som blev nægtet fleksjob, fordi hans psyke ikke fejlede noget. (Jo, du læste rigtigt!) Ankesagen kører i en sag, hvor kommunen i første omgang blot fremsendte den ”halve vurdering.”

Bankassistenten, som har en svulst i hjernen, blev pensioneret af banken. Men banken og det offentlige arbejdede ikke sammen, og der gik fire år, før han fik førtidspension. I alle årene forsørgede han sig selv uden sygedagpenge.

Bankfilialchefen, som var ude for en arbejdsulykke under et teambuilding kursus, fik slået hele skelettet skævt ved halsen. Hun troede, at hun hurtigt skulle på job igen, men måtte  sande, at arbejdslivet var slut. Med god hjælp blev hun indstillet til førtidspension.

Sikkerhedsvagten, som har en hjertesygdom, blev indstillet til pension. Så fortrød kommunen og afgørelsen blev væk. Senere kom afvisningen, ankesagerne, retssagen og den livslange gæld til den danske stat, som han ikke kunne slå i landsretten.

Mureren og laboranten under revalidering til henholdsvis bygningskonstruktør og folkeskolelærer var til eksamen og kunne ikke være med. Kantinelederen fortalte sin historie et andet sted, mens trykkeren og blikkenslageren var på arbejde ligesom mange af de andre.

“På sygedagpenge” har beretninger om gode forløb og dårlige forløb på sygedagpenge.
Køb bogen her!

Foto af Sonja Iskov

Posted in På sygedagpenge er en anderledes håndbog | Tagged , , | Leave a comment

Sygemeldt i 2012: Her er din tjekliste

Vi ved intet om samfundets behandling af syge, før sygdom rammer os selv. Har du tjek på, hvor du som #sygemeldt er i systemet? Ellers læs med her.

Måske behøver du bare denne tjek-liste.

Men du kan med fordel læse hele bogen #”På sygedagpenge”, der giver viden og indsigt til dig som er sygemeldt. 22 menneskers erfaringer er sat i system og kan vise vej for andre.

Tjekliste:

Når du bliver syg: Hvis du er i job, skal du melde dig syg til arbejdspladsen på 1. sygedag.
Hvis du er ledig, melder du dig syg på jobnet.dk under ”Min side” på 1. sygedag.
Hvis du er selvstændig og skal være sygemeldt, melder du dig syg til kommunen inden 14 dage. Det foregår online, og du skal benytte NemRefusion og en digital medarbejdersignatur.

Du har ret til sygedagpenge, hvis du har haft tilknytning til arbejdsmarkedet i mindst 26 uger (et halvt år) og har haft mindst 240 timers arbejde (6,5 uge på fuld tid). Eller, hvis du får løn under sygdom eller får sygedagpenge fra en arbejdsgiver. Eller, hvis du er ledig og som rask ville være berettiget til understøttelse.

Din arbejdsgiver kan forlange en lægeattest: Det vil sige en fri-attest eller en mulighedserklæring fra din læge, når du er sygemeldt. Arbejdsgiveren betaler eller refunderer, hvis du lægger ud.

Syg i 4 uger: Du skal til samtale på arbejdspladsen, hvis du er i job, når du bliver sygemeldt. Det kræver loven. Samtalen kan dog foregå over telefon, hvis du er for syg til at møde op.

Det handler om penge: Kommunens job er at udbetale sygedagpenge. Enten direkte til dig som sygemeldt, eller til din arbejdsgiver, der udbetaler løn under sydom eller sygedagpenge til dig.

Fastholdelse på arbejdspladsen
: Foreslå din arbejdsgiver, at I laver en såkaldt fastholdelsesplan, hvis du kan arbejde mindre og med skåneopgaver i en periode. Aftalen kan få betydning senere. Din arbejdsgiver kan dog sige nej til fastholdelse, mens du er sygemeldt.

Syg i 8 uger: Du bliver indkaldt af kommunen til møde med en sagsbehandler. Det gælder dig, som er sygemeldt og i arbejde,  ledig eller selvstændig.

Hvis du er ved at være rask: Når du som sygemeldt får indkaldelse af kommunen og ved, at du er på vej til at blive rask, kan du ringe til sagsbehandleren. Du kan ikke melde afbud, men I kan tage mødet pr. telefon. Hvis du samlet er sygemeldt i mindre end tre måneder, slutter din sag her.

Hvis du er rask inden tre måneder: Godt for dig! Du bliver ikke for alvor en social sag for det kommunale system. Du eller arbejdsgiveren har fået sygedagpenge, mens du var sygemeldt, og du har været en ren ekspeditionssag for kommunen ligesom tilfældet er for 88 ud af hver 100 syge på arbejdsmarkedet. Du behøver ikke hjælp fra bogen ”På sygedagpenge”.

Hvis du fortsat er syg: Ved det første møde med kommunen som sygemeldt i otte uger, har sagsbehandleren lagt en plan for dig. Hvis du er i job og har en fastholdelsesplan, er det den, du følger. Det vil sige, at du arbejder delvist på din egen arbejdsplads og får supplerende sygedagpenge. Selvstændige kan aftale nedsat tid og nedsatte sygedagpenge med kommunen i en periode. Uden fastholdelsesplan er det kommunen, der lægger planer for dig. Det gælder blandt andet, hvis du er ledig.

Du har brug for hjælpere
: Når du er sygemeldt i mere end tre måneder og bliver en social sag, har du brug for hjælpere. Find dem i dit netværk, i fagforeningen, på arbejdspladsen, i en patientforening, i vennekredsen eller familien. Du og dine hjælpere bør læse ”På sygedagpenge” og få indsigt og overblik.

Du kan være for syg: Du kan være for syg til at starte gradvist på job. Nogle gange er det åbenlyst for alle, der du er for syg. Men andre gange vil du opleve, at sagsbehandleren vil have dig i aktivering, selvom du er ret syg. Lov om sygedagpenge har som formål at få dig som sygemeldt hurtigst muligt tilbage til arbejdsmarkedet.

Du vil blive kaldt til møder: Kommunen skal holde snor i dit forløb, og sagsbehandleren kalder dig jævnligt til møder som sygemeldt. Sagsbehandleren skal koordinere tingene omkring dig og skal vurdere om du fortsat er berettiget til sygedagpenge.

Behandling og genoptræning: Sagsbehandleren følger med i din sygdom og skal samtidig forsøge er få dig tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis du ikke (længere) har job, kommer du i aktivering. Du kan også blive sendt i virksomhedspraktik eller arbejdsprøvning som sygemeldt.

Du skal tage imod kommunens tilbud
for at beholde dine sygedagpenge mens du er sygemeldt.

Du kan miste sygedagpenge: Du kan risikere, at kommunen melder dig rask, selvom hverken du selv eller din læge er enig og mener, at du fortsat skal være sygemeldt. Det skete for 9.786 personer i 2011 ifølge Danmarks Statistik.

Sygedagpenge i 52 uger: Hovedreglen er, at du kan få sygedagpenge i op til 52 uger. Herefter må du klare dig selv som sygemeldt. I 2011 blev sygedagpengene stoppet for 9.645 personer ifølge Danmarks Statistik på grund af denne varighedsbegrænsning, selvom de ikke havde meldt sig raske.

Forlængelse af sygedagpengene: Du kan få forlænget sygedagpengene ud over 52 uger under ganske særlige omstændigheder. Der er syv forlængelsesmuligheder.

Hvis du ikke bliver rask: Kommunen har tre redskaber til at få dig videre i livet, når du er sygemeldt og ikke kan vende tilbage til arbejdsmarkedet som før.

Revalidering betyder at genvinde værdi. Revalidering vil sige, at du kan få en ny uddannelse til et nyt fag, hvis du er slidt eller blev sygemeldte fra dit oprindelige arbejde, fordi du ikke tåler det. Men færre og færre får revalidering. I 2006 fik 5.439 bevilget revalidering, men i 2011 var det bare 3.276 – altså kun 60 procent af 2006 niveauet.

Fleksjob: Du kan få bevilget et fleksjob, hvis det er dokumenteret, at din erhvervsevne er varigt nedsat. Det vil sige, at læger skal vurdere, at din tilstand er stationær og varig. Du har været igennem en eller flere såkaldte arbejdsprøvninger, der skal vise, hvor meget eller hvor lidt du kan arbejde. Politikerne synes, at for mange er i fleksjob.

Førtidspension: Du kan få bevilget førtidspension, hvis det er dokumenteret, at din erhvervsevne er nedsat så meget, at du ikke vil kunne forsørge dig selv. Politikerne synes, at for mange er på førtidspension.

Du har brug for hjælp: En stram lovgivning og de politiske vinde bevirker, at det er rigtig svært at få hjælp til at komme videre i livet, hvis du ikke kan vende tilbage på arbejdsmarkedet på almindelige vilkår.

Start med bogen ”På sygedagpenge”. Den giver dig indsigt og viden om sygedagpengesystemet. Men bogen kan sikkert ikke stå alene. Det kan kun anbefales, at du finder hjælpere, så du kan stå forløbet igennem.

Køb bogen “På sygedagpenge”her

Posted in sygemeldt på sygedagpenge | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Sygemeldt i mere end to måneder: Læs her

Bogen “På sygedagpenge”  udkommer 4. juni 2012. Inden du som sygemeldt skal til sygesamtale med kommunen efter otte ugers sygdom, bør du læse denne bog. Du vil lære systemets menneskesyn og dagsorden at kende og ikke bare de vigtigste regler og paragraffer. Det meste er fortalt gennem 22 personers konkrete erfaringer.

Sygemeldt i mere end to måneder: Læs her

Men her får du allerede bogens bagsidetekst:

“Vi tror, at samfundet hjælper os, når man er sygemeldt, fordi sygdom gør os uarbejdsdygtige. Det har vi lært om det danske velfærdssamfund, men sådan er det ikke altid.

Du bliver hurtigt en social sag i kommunen og kan som sygemeldt blive mødt med krav, kontrol og mistro i et omfang, som du næppe havde forestillet dig.

Denne bog handler om det kommunale sygedagpengesystem og har til formål at give dig som sygemeldt så meget viden og indsigt, at du kan forblive hovedpersonen i dit eget liv. Du kan lære om systemet gennem beretninger om andre helt almindelige mennesker, der har været en tur igennem.

* Glem alt om, at sygdom er en privatsag
* Lær dig systemet at kende og undgå de værste ubehageligheder
* Forbered din økonomi på store forandringer, for sygdom har omkostninger
* Skaf dig hjælpere til at stå forløbet igennem: Din fagforening, tillidsrepræsentanten, personalekonsulenten, en ven, kæreste eller ægtefælle, og denne bog.”

Bestil bogen allerede nu.

Posted in Regler og fakta om sygedagpenge | Tagged , , | Leave a comment

Besøgte Anstændighedens Plads i Svendborg

Interessen for sygedagpenge-området har bragt mig til Svendborg. I minus ti grader deltog jeg i den demonstration, som #”Syg i Svendborg” arrangerer lørdag efter lørdag. Denne 4. februar 2012 blev der talt fra bænken, som udgør talerstolen, om et kommende besøg hos flere partier i Folketinget. En delegation på tre tager til hovedstaden onsdag den 8. februar.

Hver lørdag i snart et år har de stillet op for anstændighed i sygedagpengesager. Det foregår  kl. 11.30-12.00 på Centrumpladsen, som skifter navn under demonstrationen til Anstændighedens Plads. Demonstrationen holder stædigt fast i, at alvorligt syge skal behandles anstændigt, og hvis de ikke længere kan arbejde, eller kun kan arbejde begrænset, har de ret til  førtidspension eller fleksjob.

Svendborg Kommune vælger at tolke lovgivningen så stramt, at kun en brøddel i forhold til tidligere får tilkendt ret til fleksjob eller førtidspension. Mange syge holdes fast i systemet i årevis.

De politiske og administrative vinde i Svendborg bliver beskrevet og dokumenteret på Svendborg NetAvis.

Under demonstrationen læste Karin Amelung et digt af Carl Scharnberg “Modvind”, mens en af initiativtagerne til demonstrationerne Allan Krautwald mindede om, at 1 års dagen nærmer sig. Den bliver markeret 10. marts.

Posted in sygemeldt på sygedagpenge | Tagged | Leave a comment

Lægekonsulenter uden for loven

Retningslinjerne for #lægekonsulentens rolle og opgaver er meget præcise, men de er ikke retligt bindende. Det betyder, at kommunerne kan bruge #lægekonsulenter som det passer dem, fremgik det af et åbent samråd i Folketingets Beskæftigelsesudvalg 10. januar 2012.
Forskellen på en læge og en #lægekonsulent er forholdet til patienten. Lægen har relation til patienten og undersøger, stiller diagnose og behandler. Her gælder lægeløftet, og der er patientrettigheder i ethvert læge/patient forhold. Patienten tages med på råd i valg af behandlinger, og kan sige til og fra.

lægekonsulenterne alligevel uden for loven, skriver Ulla Nygaard

Lægekonsulenten derimod er embedsmand og har ikke nogen direkte relation til patienter. I det åbne samråd trak Finn Sørensen fra Enhedslisten essensen af lægekonsulenternes rolle frem: Lægekonsulenten kan oversætte lægesprog for den kommunale sagsbehandler, men hverken lægekonsulenten eller sagsbehandleren kan underkende eller ændre en læges faglige udtaler eller diagnoser, fastslog han.
Finn Sørensen, som havde indkaldt samrådet, ville have socialminister Karen Hækkerup til at svare på, om retningslinjerne er retligt bindende.
DET ER DE IKKE! Så klart var svaret fra ministeren. Retningslinjerne er ikke nye. De er formuleret helt tilbage til reformer i 1998, men de er genudsendt til kommunerne flere gange og senest den 4. juli 2011. Det var før end Karen Hækkerup blev minister, men hun er enig i dem ligesom alle andre politikere i Folketinget bakker op om dem.
Problemet er, at mange syge borgere oplever, at retningslinjerne IKKE følges. Mange sygemeldte oplever, at udtalelser fra speciallæger ignoreres, og at borgeren udstyres med en ny diagnose af kommunens lægekonsulent, typisk en psykisk diagnose oven i slidgigten  – som det eksempelvis er sket i Nordjylland.
De nye diagnoser fra ”papirlægerne” som lægekonsulenternes også kaldes kan være med til at trække sygedagpengesager i langdrag – så meget, at man kan falde for tidsgrænsen i sygedagpengene og miste sit forsørgelsesgrundlag.
Karen Hækkerup fremhævede under det åbne samråd, at næsten 90 procent af kommunerne oplyser i en undersøgelse, at de følger retningslinjerne. Det er hun  godt tilfreds med, og var derfor ikke tilbøjelig til at lovgive på området.
Oppositionen, som selv har levet med retningslinjerne i hele sin regeringstid, vil gerne have lovgivet om lægekonsulenternes rolle. Det samme vil regeringens støtteparti Enhedslisten.
Den konservative Tom Behnke huskede debatter om lægekonsulenternes rolle helt tilbage til midten af 1990’erne.
”Det er stærkt bekymrende, at systemet kan gøre, hvad systemet har lyst til, og holde Folketinget for nar”, sagde Tom Behnke. Socialminister Karen Hækkerup vil afvente resultaterne af en undersøgelse af kommunernes praksis, før hun vil tage stilling til, om der skal ændres i noget. Undersøgelsen er færdig i marts 2012 og gennemføres af Ankestyrelsen.
Her kan du hente lyden fra det åbne samråd i Beskæftigelsesudvalget

http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Arbejdsmarkedsudvalget/LydFraSamraad.aspx

Posted in Regler og fakta om sygedagpenge | Tagged , | Leave a comment

Forskellen på sygedagpenge og dagpenge til ledige

Anne Katrine har spurgt på Facebook og andre har spurgt, når jeg interviewer dem til bogen ”På sygedagpenge”: Hvorfor kan jeg kun få dagpenge i ét år, når jeg er syg, og i op til to år, når jeg er ledig?

Det er fordi, at dagpenge til syge og dagpenge til ledige er to vidt forskellige ting!

Svært at kende forskellen på sygedagpenge og dagpenge til ledige?

Dagpenge til syge på den ene side og dagpenge til ledige på den anden. Stor forskel, selvom den kan være svær at få øje på. Foto: Sonja Iskov

Dagpenge til syge
Sygedagpenge er penge fra det offentlige og er en ydelse for alle på arbejdsmarkedet uanset om du er i a-kasse eller ej. Vi betaler med andre ord over skatten. Men du skal alligevel have tilknytning til arbejdsmarkedet for at få sygedagpenge, når du bliver syg.

Det såkaldte beskæftigelseskrav er på 13 uger. Det vil sige, at du skal være i job igennem sammenhængende 13 uger, FØR du bliver syg. I disse 13 uger skal du have arbejdet i mindst 120 timer.

Beskæftigelseskravet udvides fra 1. juli 2012, hvorefter du være i arbejde igennem 26 uger, FØR du bliver syg. I disse 26 uger skal du have arbejdet i mindst 240 timer.

Normalt kan man modtage sygedagpenge i maksimalt 52 uger.

De 52 uger er ud over den periode som arbejdsgiveren betaler. Virksomheden betaler nemlig selv sygedagpengene i de første 21 dage. Det udvides til 30 dage fra 1. januar 2012.

Virksomheden får refunderet dine sygedagpenge fra kommunen, hvis du får løn under sygdom.

Sygedagpenge i 52 uger er en hovedregel. Herefter er der mulighed for forlængelse, hvis man opfylder særlige betingelser.

Du har ikke ret til sygedagpenge, hvis ikke du er på arbejdsmarkedet, når du bliver syg.

Dagpenge til ledige
Arbejdsløshedsdagpenge eller understøttelse er dagpenge til ledige, der er medlem af en a-kasse. Medlemsskabet af en a-kasse kan betegnes som en forsikring mod ledighed. A-kasserne er styret stramt af lovgivningen, og den ledige skal opfylde en række betingelser for at få dagpenge.

Du skal være medlem af en a-kasse i mindst et år og have haft arbejde i 1924 timer, for at være berettiget til dagpenge som ledig. Det svarer til 37 timers arbejdsuge i 52 uger.

Man kan også være deltidsforsikret, og så er arbejdskravet på 1258 timer. Du skal som deltidsforsikret også have mindst et års medlemskab, før du kan få dagpenge som ledig.

Du skal stå til rådighed som ledig. Du skal altså være parat og villig til at tage et job, hvis der kommer et job. Hvis du er syg, kan du ikke arbejde og står derfor heller ikke til rådighed for arbejdsmarkedet.

Ledige, der bliver syge, kan få sygedagpenge. A-kassen kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvad du skal gøre.

Dagpenge og dagpenge
Mange har svært ved at skelne mellem sygedagpenge og dagpenge til ledige.

Forvirringen bliver ikke mindre af, at dagpengesatsen er ens uanset om man er syg, ledig eller på barsel. Satsen fastsættes for ét år ad gangen i finansloven.

Dagpengesatsen i 2011 er 103,51 kroner pr. time (den maksimale sats)
Dagpengesatsen i 2012 er 106,49 kroner pr. time (den maksimale sats)

dagpengesats er den samme om du er syg, ledig eller på barsel.

Dagpengesatsen er ens uanset om du er syg, ledig eller på barsel. Satsen reguleres én gang om året. Foto: Sonja Iskov.

Posted in Regler og fakta om sygedagpenge | Tagged , | Leave a comment

Ny lov om brug af lægekonsulenter?

Socialordfører for Enhedslisten Finn Sørensen vil have to nye ministre ud af busken. Han mener, at der er behov for en lovændring, hvis reglerne for brugen af #lægekonsulenter skal være bindende.

Journalist Ulla NygaardReglerne er nemlig kun vejledende. Derfor er det er ikke nok, at partierne i Folketinget er enige om, hvordan man ønsker, at lægekonsulenter skal inddrages i sygedagpengesager. Kommunerne bestemmer selv.

Finn Sørensen indkalder beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social- og integrationsminister Karen Hækkerup til endnu et samråd om lægekonsulenternes rolle. Det tredje inden for seks måneder.

”Det er godt, at vi er enige om, at #lægekonsulenterne ikke må underkende speciallægers og praktiserende lægers vurderinger og blande sig i om borgere skal have tilkendt førtidspension. Det har skiftende ministre også udsendt vejledninger om til kommunerne, senest den 4. juli 2011”, skriver Finn Sørensen på Enhedslistens hjemmeside.

”Men ministrene glemmer at fortælle, at deres vejledninger ikke er retligt bindende. Kommunerne kan anvende lægekonsulenterne som det passer dem, uanset hvad ministeren siger, hvilket Folketingets Ombudsmand gennem flere år har gjort ministrene opmærksom på, senest i et brev af 29. september 2011”, skriver Finn Sørensen.

Spændende, spændende, spændende!!!

Vil Finn Sørensen mon få at vide, om Mette Frederiksen og Karen Hækkerup er enig i ombudsmandens vurdering. Og vil regeringen på den baggrund ændre loven og styrke sygemeldtes retssikkerhed?

Eller vil de to ministre krybe uden om, for at vinde tid? En reform af hele sygedagpengeområdet er jo bebudet i 2012.

Diskussionen om lægekonsulenternes rolle er gammel – mere end ti år.

Sagen er jo, at man har rettigheder som patient i et læge/patient forhold. Patienten skal give samtykke, patienten skal orienteres og inddrages, og patienten kan klage over dårlig behandling. Men de rettigheder har man ikke i forhold til den lægekonsulent, som rådgiver kommunen i ens sag, og som ind imellem underkender behandlinger og vurderinger fra andre læger.

Den seneste er, at lægekonsulenter også er begyndt at undersøge sygemeldte og stille nye diagnoser. Og det krænker patienternes retssikkerhed.

Under samrådet i slutningen af november var social- og integrationsminister Karen Hækkerup meget tilfreds med, at 87 af landets 98 kommuner følger retningslinjerne for lægekonsulenternes arbejde.

Men hverken Karen Hækkerup eller ministerkollega Mette Frederiksen forholdt sig til det konkrete udgangspunkt for samrådet, nemlig lægekonsulenternes dobbeltrolle som den finder sted blandt andet i Nordjylland.

Fem nordjyske kommuner køber ydelser hos Socialmedicinsk enhed på Aalborg Sygehus, hvor lægekonsulenter også undersøger patienter, og hvor de altså indgår i et læge/patientforhold. Men uden, at patienten har rettigheder.

Hvorfor er det nu så forfærdeligt at undvære sine patientrettigheder? Det kan man jo spørge de sygemeldte om. Især dem, der har oplevet at få vendt deres sag 180 grader, når en lægekonsulent har underkendt en specialist på et sygdomsområde.

“Jeg vil høre, om ministrene er villige til at gennemføre den fornødne lovgivning, der kan sikre at kommunerne er pligtige til at anvende lægekonsulenterne på den måde, som ministrene og alle partier i folketinget ønsker”, skriver Finn Sørensen.

Lad os så håbe, at Enhedslistens socialordfører er klar i mælet, når han stiller sine spørgsmål på det kommende samråd. Lige så klar, som han ønsker, at ministrene skal være i deres svar.

Posted in Regler og fakta om sygedagpenge | Tagged , | Leave a comment

Lægekonsulenters dobbeltrolle

Uden kant og klarhed. Desværre ville det åbne samråd om lægekonsulenternes rolle ikke præcist forholde sig til lægekonsulenters dobbeltrolle i socialmedicinske enheder. To nye ministre øver sig stadig på den svære lektie, og spørgeren Bent Bøgsted var slet ikke skarp.


Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen og social- og integrationsminister Karen Hækkerup var i åbent samråd den 29. november 2011 i Folketingets Beskæftigelsesudvalg om lægekonsulenternes rolle i sygedagpengesager.

Man kan synes, at det var provokerende hurtigt at forlange, at to nytiltrådte ministre forholdt sig til, om lægekonsulenter må have en dobbeltrolle i sygedagpengesager.  Det er jo kompliceret stof, og det kunne have været politisk drilleri fra den nye oppositions side, en test af deres indsigt, men Bent Bøgsted blev aldrig rigtig skarp.

Hverken spørgeren fra Dansk Folkeparti eller ministrene forholdt sig til det, der konkret foregår i Nordjylland, hvor fem kommuner køber sig ind i Social Medicinsk Enhed på Aalborg Sygehus.

Alene Aalborg Kommune brugte 7,8 millioner kroner i 2010 på Social Medicinsk Enhed, der optræder som kommunens lægekonsulenter og samtidig gennemfører undersøgelser af sygemeldte. Men lægekonsulenter er embedsmænd og ikke omfattet af lægeløftet og lægeloven. Derfor må de ikke have læge/patient-relationer.

Hvorfor kom dobbeltrollen ikke for alvor frem i det åbne samråd, når nu samrådet var indkaldte for at få dobbeltrollen belyst.

TV2Nord bragte sagen frem en måned før samrådet. Blandt andet optrådte en patient med leddegigt, som af Social Medicinsk Enhed har fået påduttet en ny diagnose, en psykisk lidelse.

Fidusen med at finde nye lidelser er, at du måske er færdig udredt for din leddegigt, men ikke for den nye lidelse. Når der fortsat er behandlingsmuligheder, kan kommunen smyge uden om et evt. fleksjob eller pension, og du er måske faldet for tidsgrænsen for at få sygedagpenge.

En af personerne i min nye bog ”På sygedagpenge” oplever denne dobbeltrolle. Hun bor i Aalborg kommune og har fået indkaldelse til møde med en lægekonsulent, ”hvorfra du kan forvente en skriftlig indkaldelse til samtale/undersøgelse.”

Patienten, som har været ude for en alvorlig trafikulykke, stiller sig forbeholden og forespørger om sin retsstilling. Hun venter svar – og hun må fortsat vente efter det åbne samråd.

Hvorfor var alle tavse om, at Folketingets Ombudsmand selv har taget initiativ til at undersøge lægekonsulenternes rolle. Faktisk sår ombudsmanden tvivl om de retningslinjer, som både den forhenværende og den nuværende regering sværger til. Men det forholdt ingen sig til under det åbne samråd.

Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen vil underkaste lægekonsulenterne et ”ordentligt eftersyn”, som hun siger. Men først til foråret.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup vil afvente en undersøgelse fra Ankestyrelsen, som med en gennemgang af 36 konkrete sager i 18 kommuner skal give bud på bedste praksis i sagsbehandlingen. Den blev sat i værk under den tidligere regering, og skal være udgangspunkt for en reform af sygedagpengene. Undersøgelsen ventes klar i marts 2012.

Posted in Regler og fakta om sygedagpenge | Tagged , , | Leave a comment